Coaching PNL

Coaching PNL

 

Origen de la paraula Coach

 

Durant els segles XV i XVI, es va començar a fer popular la ciutat hongaresa de Kocs propera a Budapest, doncs en aquesta ciutat uns artesans feien excel·lents modificacions dels carruatges de la època fet que aportava una diferència excel·lent en quant a pes, comoditat, capacitat i seguretat. Així és com es va començar a parlar del carruatge de Kocs, símbol de la excel·lència. D’aquesta manera, la paraula Kocsi va passar a l’alemany com “kutsche”, a l’italià com “cochio”, a l’espanyol com “coche” i a l’anglès com “coach”.

 

Així és com el “coach” facilita el procés personal de l’estat actual a l’estat desitjat. Agafant aquest símil, el coaching (acompanya) a persones del seu estat actual on es troben, al seu estat desitjat on volen arribar. Seguint aquesta metàfora el “coach” acompanya a la persona durant el seu trajecte, facilitant que aquesta descobreixi els seus recursos, potenciant-los, i aportant amb preguntes poderoses una perspectiva diferent al coachee, per a que aquest arribi a ser qui vol “ser”.

 

El coaching reconeix que el pensament, el llenguatge i l’acció, són els elements fonamentals del procés, per a accedir a una nova visió de la realitat, fent que els clients es plantegin quina persona volen arribar a ser des del present cap al futur, construint el seu propi futur.

 

La PNL, a través de la potent combinació d’ambdues metodologies, aporta al coaching tot el bagatge del modelat per a l’excel·lència personal en els camps de l’autoconeixement, la comunicació i el canvi.