Coaching Wingwave, el coaching emocional

 

El coaching wingwave és un nou concepte de coaching a curt termini que combina varies tècniques de coaching extremadament efectives i degudament comprovades. és un mètode utilitzat per a persones en general, executius, gerents, artistes i esportistes, per a aconseguir els seus objectius i augmentar el seu benestar.

 

El coaching Wingwave: també anomenat, coaching emocional, entra en contacte amb les emocions que formen l’experiència subjectiva de les persones i actua en la reacció emocional que es produeix al rebre la informació de l’exterior a través dels nostres sentits, detectant qualsevol bloqueig i fent que el nostre sistema flueixi de nou.