Teràpia Gestalt Àrea Infantil

Teràpia Gestalt Àrea Infantil

 

La Casa Ambar  per a nens, adolescents, pares i educadors brinda un espai de salut i creixement, on poder donar expressió als sentiments i necessitats, oferint un acompanyament als nens, adolescents i a les seves famílies.

Espai terapèutic per a nens i adolescents:

Des de la Gestalt ens apropem a cada nen/adolescent sabent que disposa de tota la seva potencialitat i la seva tendència innata a la salut i al creixement. El nostre acompanyament té un objectiu: afavorir el creixement integral de l’ésser, prestant especial atenció a cada moment del seu procés evolutiu.

Quan un nen o un adolescent necessita acompanyament terapèutic?

Quan aquesta tendència a la salut i al creixement s’interromp i apareixen símptomes o conductes inadequades.  Quan els nens o adolescents presenten dificultats emocionals, de relació, d’hàbits, problemes de concentració o dificultats escolars, quan ha viscut situacions traumàtiques, experiències de separació, adopció..etc.

Què és una teràpia infantil/adolescent?

És un espai d’expressió i de creixement, on s’utilitzen tot tipus de materials i activitats que potencien l’expressió del món interior del nen. La base de la trobada és l’amor i l’acceptació, i des d’aquí  és des de  on es pot expressar el molest, l’incòmode, el no dit, l’actuat.  On el terapeuta acompanya, guia, cuida, sosté i conté tot allò que vagi sorgint.

Com es fa?

Entrem en l’espai del nen/adolescent mitjançant jocs i activitats que potenciïn l’expressió per descobrir que és el que està ocorrent, posar consciència en això i facilitar que connecti amb els seus propis recursos per anar superant les dificultats o situacions que es presentin. Sempre amb una relació propera i de suport als pares, tutors i educadors.

Quin és el procés?

En primer lloc una entrevista amb els pares a fi de conèixer el problema, veure com es vivència en el nucli familiar i prendre les dades biogràfiques i evolutius.

Després, en les entrevistes següents amb el nen/adolescent es realitzarà una progressiva avaluació psicològica i emocional que es val de proves projectives per conèixer  el món emocional de l’aquí i ara del nen/adolescent: maneig de les emocions, defenses, estructura del Jo, fortaleses i debilitats.

En tot moment és un procés acurat amb el món emocional, corporal i espiritual del nen/adolescent, on es recolzen i valoren els seus aspectes genuïns.

Quantes sessions?

Amb caràcter general, doncs cada nen/adolescent/famílies poden requerir ritmes diferents, s’estructura de la següent manera:

  •  Sessió individual per al nen/adolescent de 50 minuts setmanals.
  •  Sessió de pares/mares , una vegada al mes d’una hora de durada.