Ana, Isabel, Sandra, Carlos, Joan, Eva, Jesús, Andreu, Virginia, Judit, Elena, Inma, Irati, Cristina, Nuria, Jordi. Amics, alguns parella amb una il·lusió, una filosofia de vida, de justícia social i amb ganes de donar-se i compartir, creixent amb humilitat i lliurament. Volent poder SER no només amb els seus més reunits, familiars propers o íntims amics, sinó poder SER al món, en el laboral, en una organització pensada perquè es donin les condicions de cura i confiança que afavoreixin l’autenticitat, l’espontaneïtat i l’alegria en el contacte en el seu més àmplia definició.

Professionals de la teràpia, de l’educació i del desenvolupament personal afins a una visió de salut holistica i a una forma d’entendre les teràpies, la psicoterapia i l’educació.