Equip fundador

Ana, Isabel, Sandra, Carlos, Joan, Eva, Jesús, Andreu, Virginia, Judit, Elena, Inma, Irati, Cristina, Nuria, Jordi. Amics, alguns parella amb una il·lusió, una filosofia de vida, de justícia social i amb ganes de donar-se i compartir, creixent amb humilitat i lliurament. Volent poder SER no només amb els seus més reunits, familiars propers o íntims amics, sinó poder SER al món, en el laboral, en una organització pensada perquè es donin les condicions de cura i confiança que afavoreixin l’autenticitat, l’espontaneïtat i l’alegria en el contacte en el seu més àmplia definició.

Professionals de la teràpia, de l’educació i del desenvolupament personal afins a una visió de salut holistica i a una forma d’entendre les teràpies, la psicoterapia i l’educació.