Misió, visió i valors

La missió de la Fundació

La Fundació La Casa Ambar per a la promoció de la salut i el desenvolupament humà està formada per un equip de persones professionals de la salut, de la relació d’ajuda i de l’educació. Aquest equip s’ha unit per conjuminar forces darrere d’uns objectius i interessos que permetin contribuir al benestar de la societat, oferint serveis de salut que puguin ser gaudits pel màxim nombre de persones amb independència dels seus ingressos econòmics. La Fundació neix també amb l’interès que les persones que integrin la mateixa puguin desenvolupar-se personal i professionalment.

És per això, que la missió de la Fundació presenta una doble faceta: d’una banda té per objectiu oferir un suport a les persones que integren la Fundació, que els permeti créixer com a persones i professionals, buscant el desenvolupament de la consciència individual, social i col·lectiva i, d’altra banda, oferir un servei que permeti l’accés a diferents teràpies de les quals puguin beneficiar-se diferents col·lectius, grups i comunitats, amb independència del seu nivell socioeconòmic.

Els valors de la Fundació són:

Transparència, coherència, honestedat, qualitat, volta a la naturalesa, cuidat de la terra, suport, espai d’acolliment, de casa, de benvinguda, descans, intimitat, compartir, alimentar-se, llibertat, compromís, responsabilitat, treball en equip, suport mutu.

Entenem per ser millor persona:

Ésser humà més compassiu, amb més energia, lliure i amorós. Ser en harmonia amb els altres éssers humans, amb la naturalesa i l’entorn, amb la seva ànima i el seu esperit.

Entenem per créixer:

Caminar cap a l’obertura, la llibertat, la compassió, el lliurament amorós, la consciència de SER i de SER al món.

Entenem per ser millor professional:

Qualitat de diagnòstic i de tractament. Qualitat d’atenció i de contacte. Actitud de formació contínua, treball en equip. Seguiment, garantia, amorosidad i eficàcia.

Objecte de la Fundació

La Fundació té per objecte:

Facilitar l’accés a les teràpies que es desenvolupin en la Fundació i a la Formació com a terapeutes i/o professionals de les relacions humanes, a totes les persones que les demandin independentment dels seus recursos econòmics i segons disponibilitat física i tècnica de la Fundació.
Proporcionar espais a preus reduïts als terapeutes o professionals de l’ajuda que passin consulta a la seu de la Fundació.
Difondre les teràpies que es desenvolupin en la Fundació.
Conscienciar sobre el concepte de la salut en la teràpia i a l’educació, adquirint un compromís de desenvolupar el creixement de la Fundació: voluntaris, pacients, amics, etc…
Facilitar acompanyament entre els terapeutes, pares, professors, pacients, amics que estiguin vinculats amb la Fundació.
Recolzar a la comunitat.
Desenvolupar projectes a nivell grupal per al desenvolupament de la Societat.
Establir canals de comunicació amb altres entitats i associacions per desenvolupar objectius comuns.
Promoure i crear un espai en la naturalesa per fomentar la salut, l’educació i el desenvolupament humà.
Realitzar els objectius de la Fundació amb humilitat, amorosidad i consciència de servei.