Tarifa social

La Tarifa Social és un mitjà per a possibilitar l’accés a processos terapèutics i de creixement personal a persones que tenint la necessitat i la motivació, no tenen recursos suficients per fer-ho.

El tipus d’invervenció que es realitza és de creixement personal i acompanyament emocional.

Des del programa de Tarifa Social no atenem a persones amb transtorns psicològics, amb diagnòstics clínics o simptomalogia clínica aguda.

El programa de Tarifa Social és també la manera, en la qual terapeutes voluntaris i voluntàries puguin oferir la seva tasca. El / la terapeuta voluntaris es posa al servei, i és una forma d’aprendre, de desenvolupar-se i de nodrir nodrint. Reben Supervisió gratuïta, un espai d’acompanyament i aprenentatge molt enriquidor i de cura mútua. Els/les nostres companys/es i voluntaris i voluntàries estan compromes@s s i són afins als valors de la Fundació, i per tant compromes@s amb el seu propi creixement personal i formació contínua.

Així que la tarifa social és una forma inclusiva en la que seguim desenvolupant la nostra missió com a fundació. Tant pacients com voluntaris i voluntàries creixem i generem espais de salut i de desenvolupament humà.

També estem col·laborant amb altres entitats i cada vegada atenem a un major nombre de persones, afermant el nostre equip de terapeutes voluntaris i voluntàries compromes@s amb la seva funció i amb els valors i objectius de la Fundació.

Què és exactament La tarifa social

És una reducció sobre el preu habitual fixat per la Fundació per a una teràpia o acompanyament emocional individual a través de la Gestalt o per a un taller, grup o formació.

L’equip de Tarifa Social fa una entrevista de valoració, on demana certa documentació i mitjançant una escala de barem i el seu criteri professional fixa a cada alumn@ o pacient el preu per servei més d’acord a les seves possibilitats.

L’escala de barem té en compte la capacitat econòmica del/la beneficiari@ de la reducció i del seu nucli de convivència i altres situacions que l’afecten (família nombrosa, discapacitat, situació econòmica…). En el tractament d’aquesta informació es segueixen criteris de màxima confidencialitat.

La reducció respecte al preu estàndard establert per al servei demandat pot arribar fins a un 90% (en cas de teràpies i acompanyaments individuals) i fins a un 30% (en cas de tallers i formacions).

Són els i les terapeutes voluntaris i voluntàries de la Fundació que acompanyen aquests processos, amb la seva deguda supervisió.

Passos a seguir:

Si vols sol·licitar la tarifa social:

  • Pots posar-te en contacte via mail o telefònica amb La Fundació (mitjançant el formulari de contacte del web, enviant un mail: info@lacasaambar.org, o trucant al 934 885 419 (a les tardes) i expressar el teu desig d’accedir a la tarifa social.
  • Se’t convocarà a una entrevista inicial amb la professional d’acollida, en ella s’explorarà la teva demanda i es recolliran dades sobre la teva situació psico-socio-econòmica. En aquesta entrevista es demanarà el tipus de documentació acreditativa que correspongui.
  • Després de l’entrevista i la valoració, si considerem que podem atendre’t, s’establirà la tarifa i es realitzarà la derivació corresponent.
Infromació addicional:
  • El procés individual té una durada màxima d’1 any i mig.
  • Proposem i calculem la tarifa per a una freqüència d’una sessió setmanal, i la tarifa va canviant si la situació de la persona canvia, no és fixa.

Si vols ser voluntaris del programa de tarifa social:

  • Necessitem psicòlegs, metges i/o terapeutes amb experiència portant processos individuals, que estiguin formats en Terapia Gestalt i/0 en teràpies amb enfocament humanista.
  • Cal que els candidats/es hagin realitzat o estiguin realitzant un procés peronal.
  • Afinitat als valors de la Fundació i motivació de posar-se al servei.
  • Envia’ns un CV i una carta de presentació/motivació a social@lacasaambar.org