Tarifa social

La Fundació La Casa Ambar, neix amb la finalitat d’oferir diferents teràpies, acompanyaments emocionals i de creixement personal i formacions a persones i col·lectius amb independència del seu nivell socioeconòmic i la Tarifa Social és un programa mitjançant el qual fem accessibles diferents teràpies, acompanyaments emocionals, cursos, tallers i formacions a persones que tenint la necessitat i la motivació de relitzar-los no disposen dels recursos econòmics necessaris per dur-ho a terme.

Des del programa de Tarifa social no atenem a persones amb trastorns psicològics, amb diagnòstics clínics o simptomatologia clínica aguda. El tipus d’intervenció que es realitzarà és de creixement personal i acompanyament emocional.

Comptem amb professionals de diversos perfils i formacións que ens permet oferir en cada cas la millor ajuda. Els nostres voluntaris estan compromesos i són afins als valors de la Fundació, i per tant compromesos amb el seu propi creixement personal i formació contínua. Des de la Fundació, els recolzem oferint supervisió gratuïta i altres accions formatives.

Què és exactament La tarifa social

És una reducció sobre el preu habitual fixat per la Fundació per a una teràpia, taller, grup o formació. La coordinadora de Tarifa Social fa una valoració, mitjançant una escala de baremación i el seu criteri professional, per fixar a cada alumne o pacient el preu per servei més concorde a les seves possibilitats. L’escala de baremación té en compte la capacitat econòmica del beneficiari de la reducció i del seu nucli de convivència i altres situacions que li afecten (família nombrosa, discapacitat, situació econòmica…). En el tractament d’aquesta informació es segueixen criteris de màxima confidencialitat.

L a reducció 

Respecte al preu estandar establert per a les sessions de terapia pot arribar fins a un 90%.

 Per tant, considerem Tarifa social un preu per sessió d’entre 6€ i un preu inferior a l’establert per cada servei, depenent de la valoració per a cada persona.

Passos a seguir:
  • la persona pot posar-se en contacte via mail o telefònica amb La Fundació (per mitjà del formulari de contacte de la web o trucant al : 934 885 419, per les tardes) i expressar el teu desig d’accedir a la tarifa social.
  • Seràs convocat a una entrevista inicial amb la professional d’acolliment, en ella s’explorarà la teva demanda i es recolliran dades sobre la seva situació psico-socio-econòmica. En aquesta entrevista es demanarà el tipus de documentació acreditativa que correspongui (nòmina, lloguer, llibre de família…).
  • Després de l’entrevista i la valoració, en cas que la demanda sigui per fer teràpia, se li derivarà a un/@ voluntàri(a), amb qui concretarà cita per iniciar el procés terapeútic.
Infromació addicional:
  • Les sessions són il·limitades, no hi ha una quantitat màxima. Volem facilitar a les persones la possibilitat de fer un procés profund de creixement personal.
  • Proposem i calculem la tarifa per a una freqüència d’una sessió setmanal
  • S’atendràn els casos segons disponibilitat de voluntaris i adecuació d’aquests a les necesitats de les persones solicitants.