Teràpia Gestalt Online

Teràpia Gestalt Online

 

També oferim Teràpia gestalt online, per video conferència (Skype). Aquesta modalitat no pretén substituir a la trobada presencial, és una altra opció terapèutica que possibilita iniciar o seguir un procés terapèutic s’estigui on s’estigui, fent que la distància no sigui un impediment.

 

Entre els avantatges que té aquesta modalitat estan les següents: no haver-se de desplaçar (sobretot per a les persones amb dificultats de mobilitat per motius físics), una major flexibilitat d’horaris, una immediatesa en cas d’una urgència, la comoditat de trobar-te al teu propi espai i la possibilitat de fer teràpia amb el terapeuta que triïs malgrat la distància física o la incompatibilitat d’horaris en cas de desplaçament físic.

 

A través de la teràpia gestalt online podem treballar els mateixos assumptes que treballaríem en les sessions presencials, i els beneficis i aportacions de realitzar un procés personal depenén de la mateixa manera que en les sessions presencials, del vincle assolit entre terapeuta i pacient, el grau de compromís amb el procés terapèutic i l’obertura i l’honestedat que cadascun posi.

 

Per realitzar les sessions de teràpia gestalt online a través de videoconferència via Skype, és necessari tenir càmera i bona connexió d’Internet.